Karton - likvidace -1,50Kč/kg (platí zákazník)

Noviny, časopisy, letáky výkup-2,50Kč/kg(platíme zákazníkovi)